ЧЗВ

Мога аз доставка на стоки от oнаr доставчика да се Вашият facда сеry? Тогава натоварване да сеgeнаr?

2019-12-31

В: Мога ли да доставя стоките от друг доставчик до вашата фабрика? След това да се заредите заедно?


О: Да, разбира се.